Kontakt

Miejsce 
Centrum Promocji Kultury
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
Michał Bartoń  503 924 081
email: mbbwarszawa@gmail.com

Wpłaty za zajęcia można dokonywać na konto:
MICHAŁ BARTOŃ MBB DANCE SPORT
ul. Flory 1/2, 00-586 Warszawa
ING BANK ŚLĄSKI
nr. konta: 15 1050 1025 1000 0097 1888 7756

Przykład:

Tytuł wpłaty:  Imię i nazwisko  – miesiąc ……